شرکت تولیدی شیمیایی کلران
نام کسب و کارشرکت تولیدی شیمیایی کلران
توضیحاتکلرمایع با برند تجاری کلران با درصد خلوص 99.9 % و در بسته بندی سیلندر در اوزان 45 و 800 کیلوگرمی محصول شرکت تولیدی شیمیایی کلران میباشد. این گروه با سرمایه گذاری بخش خصوصی در سال 1362 تاسیس و در مس...