شرکت تولیدی لوله و اتصالات وحید
نام کسب و کارشرکت تولیدی لوله و اتصالات وحید
توضیحاتمزایای نوارهای آبیاری با دریپرهای Flat طولانی ترین راه عبور از جهت جریان آب برای جلوگیری از گرفتگی دریپرهای معلق در آب ایجاد جریان متلاطم از نظر هیدرولیکی برای افزایش سرعت آب جهت جلوگیری از رس...