شرکت تولیدی وصنعتی توانگر
نام کسب و کارشرکت تولیدی وصنعتی توانگر
توضیحاتدستگاه جوش پلی اتیلن شرکت تولیدی صنعتی توانگر تحت لیسانس شرکت روتنبرگر آلمان با تایید از سازمان آب وخاک کشور که درخطوط انتقال آبهای تحت فشار ویژه جوش سربه سر مورد استفاده قرار میگیرد. مشخصات فنی دس...