شرکت تولید فرآورده‌های دریایی تلاجی میرود
نام کسب و کارشرکت تولید فرآورده‌های دریایی تلاجی میرود
توضیحاتکنسرو ماهی تون در روغن شرکت میرود با نام های تجاری میروتون ، فریور و ماهیار تولید و عرضه میشود. این محصول در اوزان مختلف با درب ساده و کلیدی و دارای نشان استاندارد ملی ایران میباشد. شرکت تولید ف...