شرکت ثمر دست چین
نام کسب و کارشرکت ثمر دست چین
توضیحاتخریدار گوجه گلخانه ای نیم رنگ  به میزان 22 تن هستم. گوجه فرنگی از جمله صیفی‌جاتی است که به دلایل فراوان کشت آن قابل صرفه است. زیرا این محصول در غذاهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد و آنجا که به ص...