صنعت داروسازی دامپزشکی رویان دارو
نام کسب و کارصنعت داروسازی دامپزشکی رویان دارو
توضیحاتمحلول دگزامتازون (دگزاوت) محلول استریل تزریقی بسته بندی : ویال ۵۰ میلی لیتری ‌ ترکیبات : هر میلی لیتر حاوی ۲/۶۳ میلی گرم دگزامتازون به صورت فسفات سدیم معادل ۲ میلی گرم دگزامتازون می باشد.‌ مكاني...