مراوده
اسپری بینی اکسی متازولین 0/1 درصد و 0/05درصد (کونژستاپ) اسپری بینی اکسی متازولین 0/1 درصد و 0/05درصد (کونژستاپ)
شرکت داروسازی دنیای بهداشت
نام کسب و کارشرکت داروسازی دنیای بهداشت
توضیحاتاسپری بینی اکسی متازولین برند : کونژستاپ® 0/1 درصد و 0/05درصد شکل دارویی : اسپری بینی بسته بندی : بطری 20 میلی لیتری گروه دارویی : سمپاتومیمتیک کاربرد/گروه درمانی : دکونژستانت موار...
قطره خوراکی فروس سولفات 15 میلی لیتر (فرودراپ) قطره خوراکی فروس سولفات 15 میلی لیتر (فرودراپ)
شرکت داروسازی دنیای بهداشت
نام کسب و کارشرکت داروسازی دنیای بهداشت
توضیحاتقطره خوراکی فروس سولفات برند : فرودراپ® شکل دارویی : قطره خوراکی بسته بندی : شیشه 15 میلی لیتری گروه دارویی : مکمل خوراکی آهن - مکمل رژیمی-غذایی کاربرد/گروه درمانی : خونساز راهنمای...
ثبت نام کنید