مراوده
پولمیکورت رسپیول Pulmicort® Respule (بودزوناید Budesonide) پولمیکورت رسپیول Pulmicort® Respule (بودزوناید Budesonide)
شرکت داروسازی کوبل دارو
نام کسب و کارشرکت داروسازی کوبل دارو
توضیحاتپولمیکورت رسپیول Pulmicort® Respule (بودزوناید Budesonide) سوسپانسیون نبولایزر 0/25 و یا 0/5  میلی گرمی محتویات رسپیول های پولمیکورت 0/5 و 1 میلی گرمی ماده فعال این دارو بودزوناید است. هر رسپیول ...
نولبین تزریقی ® Navelbine (وینورلبین Vinorelbine) نولبین تزریقی ® Navelbine (وینورلبین Vinorelbine)
شرکت داروسازی کوبل دارو
نام کسب و کارشرکت داروسازی کوبل دارو
توضیحاتنولبین تزریقی ® Navelbine (وینورلبین Vinorelbine) 10 میلی گرم در یک میلی لیتر 50 میلی گرم در 5 میلی لیتر ترکیبات نولبین تزریقی : ماده موثره نولبین، وینورلبین می باشد. هر یک میلی لیتر از مح...
ثبت نام کنید