مراوده
کپسول مگافن مدیفارم (استامینوفن + ایبوپروفن +کافئین) کپسول مگافن مدیفارم (استامینوفن + ایبوپروفن +کافئین)
شرکت داروسازی کیش مدیفارم
نام کسب و کارشرکت داروسازی کیش مدیفارم
توضیحاتکپسول مگافن مدیفارم نام تجاری : مگافن® نام ژنریک : استامینوفن + ایبوپروفن +کافئین طبقه‌ بندی فارماکولوژیک : پاراآمینو فنل- ضدالتهاب غیراستروئیدی طبقه‌ بندی درمانی : ضد درد، ضد تب طبقه‌ بندی مصرف ...
پماد موضعی کلوبتازول مدیفارم (0.05 درصد) 15 گرم پماد موضعی کلوبتازول مدیفارم (0.05 درصد) 15 گرم
شرکت داروسازی کیش مدیفارم
نام کسب و کارشرکت داروسازی کیش مدیفارم
توضیحاتپماد موضعی کلوبتازول مدیفارم (0.05 درصد) 15 گرم نام تجاری : کلوبتازول طبقه‌ بندی فارماکولوژیک : آدرنوکورتیکوئید موضعی طبقه‌ بندی درمانی : ضدالتهاب طبقه‌بندی مصرف در بارداری : رده D مکانیس...
ژل موضعی دیکلوفناک مدیفارم (1 درصد) 90 گرم ژل موضعی دیکلوفناک مدیفارم (1 درصد) 90 گرم
شرکت داروسازی کیش مدیفارم
نام کسب و کارشرکت داروسازی کیش مدیفارم
توضیحاتژل موضعی دیکلوفناک مدیفارم (1 درصد) 90 گرم هر 100 گرم حاوی دیکلوفناک دی اتیل آمونیوم معادل با 1 گرم دیکلوفناک سدیم است. نام ژنریک : دیکلوفناک طبقه‌ بندی فارماکولوژیک : ضد التهاب غیراستروئیدی طبق...
ثبت نام کنید