مراوده
قطره خوراکی آرومین (عصاره زنجبیل) 30 میلی لیتری - 100% گیاهی قطره خوراکی آرومین (عصاره زنجبیل) 30 میلی لیتری - 100% گیاهی
شرکت داروسازی یاس دارو
نام کسب و کارشرکت داروسازی یاس دارو
توضیحاتقطره خوراکی آرومین (عصاره زنجبیل) 30 میلی لیتری - 100% گیاهی دسته دارویی : ضد سرماخوردگی و ضد التهاب مفاصل، ضد تهوع مواد موثره قطره خوراکی آرومین :  قطره آرومین تنها از عصاره ریزوم گیاه زنجبیل با...
شربت هانی تیم (عصاره آویشن و عسل) 120 میلی لیتری HONEYTHYME Syrup شربت هانی تیم (عصاره آویشن و عسل) 120 میلی لیتری HONEYTHYME Syrup
شرکت داروسازی یاس دارو
نام کسب و کارشرکت داروسازی یاس دارو
توضیحاتشربت هانی تیم (عصاره آویشن و عسل) 120 میلی لیتری با توجه به اثرات ضدسرفه بسیار قوی شربت هانی تیم، و اثرات تقویت کنندگی سیستم ایمنی و ضد التهابی زنجبیل می توان انتظار داشت مصرف همزمان شربت هانی تیم ...
ثبت نام کنید