مراوده
كپسول اپرکسانت 80 و 125 میلی گرم كپسول اپرکسانت 80 و 125 میلی گرم
شرکت دارو سازی طب مفید
نام کسب و کارشرکت دارو سازی طب مفید
توضیحاتكپسول اپرکسانت 80 كپسولهايی با بدنه سفید و درب سفید رنگ مي باشد و حاوي 80 ميلي گرم اپرپیتانت است. كپسول اپرکسانت 125 كپسولهايی با بدنه صورتی و درب صورتی رنگ مي باشد و حاوي 125 ميلي گرم اپرپیتانت اس...
قرص آتورواستاتین 10 و 20 میلی گرم قرص آتورواستاتین 10 و 20 میلی گرم
شرکت دارو سازی طب مفید
نام کسب و کارشرکت دارو سازی طب مفید
توضیحاتقرص آتورواستاتین به سه صورت زیر، توسط شرکت داروسازی مفید تولید و عرضه می گردد: - ليپيمد® 10 : قرص بیضی شکل با روکش نازک سفید رنگ حاوی 10 میلیگرم ماده موثره آتورواستاتین (به صورت کلسیم تری هیدرات) د...
قرص ایزیکام 100 و 250 میلی گرم | 25 میلی گرم قرص ایزیکام 100 و 250 میلی گرم | 25 میلی گرم
شرکت دارو سازی طب مفید
نام کسب و کارشرکت دارو سازی طب مفید
توضیحاتقرص ایزیکام جهت درمان بیماری پارکینسون به کار می رود (پیش ساز دوپامین با یک مهار کننده دکربوکسیلاز) موارد مصرف قرص ایزیکام : بیماری پارکینسون (لرزش های موجی، بیماری با لرزش های شدید، کندی در حرکات و...
ثبت نام کنید