شرکت دژ پلاستيک گلستان
نام کسب و کارشرکت دژ پلاستيک گلستان
توضیحاتکیسه زباله همانطور که از نامش برمی آید به منظور حمل و نقل زباله های خانگی و صنعتی طراحی شده اند. این محصول بسته به سفارش بازار در سایزهای حلولی،عرضی و ضخامتی متنوعی تولید شده و روزانه بازار مصرفی م...