مراوده
فریزر خوابیده پرده هوا با موتورخانه مرکزی، مناسب جهت عرضه انواع محصولات پروتئینی، جهت انواع فروشگاهها و هایپرمارکت ها با تکنولوژی روز اروپا. فریزر خوابیده پرده هوا با موتورخانه مرکزی، مناسب جهت عرضه انواع محصولات پروتئینی، جهت انواع فروشگاهها و هایپرمارکت ها با تکنولوژی روز اروپا.
شرکت رادسرما
نام کسب و کارشرکت رادسرما
توضیحاتفریزر خوابیده پرده هوا با موتورخانه مرکزی، مناسب جهت عرضه انواع محصولات پروتئینی، جهت انواع فروشگاهها و هایپرمارکت ها با تکنولوژی روز اروپا.   مشخصات و ویژگی های فریز خوابیده پرده هوا مدل آ...
یخچال ایستاده پرده هوا با موتورخانه مرکزی جهت انواع فروشگاهها و هایپرمارکت ها با تکنولوژی روز اروپا. یخچال ایستاده پرده هوا با موتورخانه مرکزی جهت انواع فروشگاهها و هایپرمارکت ها با تکنولوژی روز اروپا.
شرکت رادسرما
نام کسب و کارشرکت رادسرما
توضیحاتیخچال ایستاده پرده هوا با موتورخانه مرکزی، مناسب جهت عرضه انواع محصولات پروتئینی،لبنیات و سبزیجات جهت انواع فروشگاهها و هایپرمارکت ها با تکنولوژی روز اروپا.   ویژگیها و مشخصات یخچال ایستاده...
ثبت نام کنید