شرکت رنگین پلاست گلستان
نام کسب و کارشرکت رنگین پلاست گلستان
توضیحاتدیوار پوش ها دارای انواع مختلفی هستند دیوار پوش سه بعدی، دیوار پوش کامپوزیت، دیوارپوش چوبی، دیوار پوش های سلولزی و دیوارپوش PVC که قیمت هر دیوار پوش با توجه به جنس و وسعت متفاوت می باشد. پلی وینیل کل...