شرکت زرین توتک
نام کسب و کارشرکت زرین توتک
توضیحاتامروزه فروش جوجه بوقلمون و پرورش بوقلمون به دلیل خاصیت های فراوان گوشت و اجزا آن و وجود طرفداران فراوان به یکی از رایج ترین و بهترین مشاغل در پرورش طیور تبدیل شده است . گوشت بوقلمون دارای خاصیت های بس...