شرکت زرین دانه گنبد
نام کسب و کارشرکت زرین دانه گنبد
توضیحاتپری استارتر مخصوص جوجه های گوشتی ، محصول منحصر به فرد شرکت زرین دانه گنبد می باشد که توسط متخصصین تغذیه براساس اسید آمینه و پروتئین قابل هضم و احتیاجات تغذیه ای نژادهای برتر گوشتی فرمولاسیون و تولید گ...