شرکت ساربونا
نام کسب و کارشرکت ساربونا
توضیحاتدوغ شتر ارگانیک با دوغ بدست آمده از شیر گاو کمی متفاوت است و تفاوت آن در این است که در دوغ گاو ابتدا شیر گاو را توسط یک محرک بیرونی تبدیل به ماست می‌ کنند و بعد ماست بدست آمده پس از رقیق کردن تبدیل به...