شرکت سبک بنای گلستان
نام کسب و کارشرکت سبک بنای گلستان
توضیحاتپانل‌ دیواری با استفاده از مصالح دانه‌ سبک و به کمک ماشین‌ آلات مدرن اکسترودر با تکنولوژی تحت فشار و پیوسته (کانتینیوز) در ابعاد متفاوت تولید میشود. ابعاد متنوع متناسب با انواع دیوارها و سادگی نصب،...