شرکت سورن پليمر خزر
نام کسب و کارشرکت سورن پليمر خزر
توضیحاتالیاف ویسکوز مصنوعی نوعی الیاف مصنوعی است که به گروهی از الیاف نساجی گفته میشود که توسط روشهای خاص تولیدی و بصورت مصنوعی تولید میشوند و بطور معمول در طبیعت وجود ندارند ولی ممکن است ریشه طبیعی داشته یا...