شرکت سیلیکاژل درخشان
نام کسب و کارشرکت سیلیکاژل درخشان
توضیحاتسیلیکاژل فراگیرترین نوع دسیکانت است که دارای قدرت محافظتی بسیار کارآمد در آب و هواهای متفاوت می باشد. ماده ای است که در جنگ جهانی دوم توسط آلمانی ها به نام "سنگ معجزه گر" شناخته شد. ترکیب اصلی آن د...