مراوده
پروفیل فریم لولایی پروفیل فریم لولایی
شرکت شاهین سازه فجر (ماژول)
نام کسب و کارشرکت شاهین سازه فجر (ماژول)
توضیحاتجزئیات محصول نام برندماژول مبدا کالاایران مقاومدر برابر تغییر رنگ، تغییرات جوی، خش، مواد شیمیایی و اشعه ماوراء بنفش UV عایقآتش، صدا، سرما و گرما سازگاری با محیط زیستدارد گواهینامهISO9001:2...
پروفیل درب بیرون بازشو پروفیل درب بیرون بازشو
شرکت شاهین سازه فجر (ماژول)
نام کسب و کارشرکت شاهین سازه فجر (ماژول)
توضیحاتجزئیات محصول نام برندماژول مبدا کالاایران مقاومدر برابر تغییر رنگ، تغییرات جوی، خش، مواد شیمیایی و اشعه ماوراء بنفش UV عایقآتش، صدا، سرما و گرما سازگاری با محیط زیستدارد گواهینامهISO9001:2...
پروفیل درب داخل بازشو پروفیل درب داخل بازشو
شرکت شاهین سازه فجر (ماژول)
نام کسب و کارشرکت شاهین سازه فجر (ماژول)
توضیحاتجزئیات محصول نام برندماژول مبدا کالاایران مقاومدر برابر تغییر رنگ، تغییرات جوی، خش، مواد شیمیایی و اشعه ماوراء بنفش UV عایقآتش، صدا، سرما و گرما سازگاری با محیط زیستدارد گواهینامهISO9001:2...
پروفیل فریم کشویی پروفیل فریم کشویی
شرکت شاهین سازه فجر (ماژول)
نام کسب و کارشرکت شاهین سازه فجر (ماژول)
توضیحاتجزئیات محصول نام برندماژول مبدا کالاایران مقاومدر برابر تغییر رنگ، تغییرات جوی، خش، مواد شیمیایی و اشعه ماوراء بنفش UV عایقآتش، صدا، سرما و گرما سازگاری با محیط زیستدارد گواهینامهISO9001:2...
پروفیل میانی ثابت پروفیل میانی ثابت
شرکت شاهین سازه فجر (ماژول)
نام کسب و کارشرکت شاهین سازه فجر (ماژول)
توضیحاتجزئیات محصول نام برندماژول مبدا کالاایران مقاومدر برابر تغییر رنگ، تغییرات جوی، خش، مواد شیمیایی و اشعه ماوراء بنفش UV عایقآتش، صدا، سرما و گرما سازگاری با محیط زیستدارد گواهینامهISO9001:2...
پروفیل میانی متحرک پروفیل میانی متحرک
شرکت شاهین سازه فجر (ماژول)
نام کسب و کارشرکت شاهین سازه فجر (ماژول)
توضیحاتجزئیات محصول نام برندماژول مبدا کالاایران مقاومدر برابر تغییر رنگ، تغییرات جوی، خش، مواد شیمیایی و اشعه ماوراء بنفش UV عایقآتش، صدا، سرما و گرما سازگاری با محیط زیستدارد گواهینامهISO9001:2...
پروفیل آداپتور پروفیل آداپتور
شرکت شاهین سازه فجر (ماژول)
نام کسب و کارشرکت شاهین سازه فجر (ماژول)
توضیحاتجزئیات محصول نام برندماژول مبدا کالاایران گواهینامهISO9001:2008, ISO14001:2004, OHSAS18001:2007 روش تولیدنانو سازگاری با محیط زیستدارد نوعآداپتور مقاومدر برابر تغییر رنگ، تغییرات جوی، خش...
پروفیل بازشوی پنجره پروفیل بازشوی پنجره
شرکت شاهین سازه فجر (ماژول)
نام کسب و کارشرکت شاهین سازه فجر (ماژول)
توضیحاتجزئیات محصول نام برندماژول مبدا کالاایران گواهینامهISO9001:2008, ISO14001:2004, OHSAS18001:2007 روش تولیدنانو سازگاری با محیط زیستدارد نوعبازشوی پنجره مقاومدر برابر تغییر رنگ، تغییرات جو...
پروفیل پانل پروفیل پانل
شرکت شاهین سازه فجر (ماژول)
نام کسب و کارشرکت شاهین سازه فجر (ماژول)
توضیحاتجزئیات محصول نام برندماژول مبدا کالاایران گواهینامهISO9001:2008, ISO14001:2004, OHSAS18001:2007 روش تولیدنانو سازگاری با محیط زیستدارد نوعپانل مقاومدر برابر تغییر رنگ، تغییرات جوی، خش، م...
پروفیل پوشش باز کشویی پروفیل پوشش باز کشویی
شرکت شاهین سازه فجر (ماژول)
نام کسب و کارشرکت شاهین سازه فجر (ماژول)
توضیحاتجزئیات محصول نام برندماژول مبدا کالاایران گواهینامهISO9001:2008, ISO14001:2004, OHSAS18001:2007 روش تولیدنانو سازگاری با محیط زیستدارد نوعپوشش باز کشویی مقاومدر برابر تغییر رنگ، تغییرات ...
پروفیل زهوار دوجداره دکوراتیو (طرح جدید) پروفیل زهوار دوجداره دکوراتیو (طرح جدید)
شرکت شاهین سازه فجر (ماژول)
نام کسب و کارشرکت شاهین سازه فجر (ماژول)
توضیحاتجزئیات محصول نام برندماژول مبدا کالاایران گواهینامهISO9001: 2008، ISO14001: 2004، OHSAS18001: 2007 روش تولیدنانو سازگاری با محیط زیستدارد نوعزهوار دوجداره دکوراتیو (طرح جدید) مقاومدر برا...
پروفیل زهوار دوجداره دکوراتیو پروفیل زهوار دوجداره دکوراتیو
شرکت شاهین سازه فجر (ماژول)
نام کسب و کارشرکت شاهین سازه فجر (ماژول)
توضیحاتجزئیات محصول نام برندماژول مبدا کالاایران گواهینامهISO9001:2008, ISO14001:2004, OHSAS18001:2007 روش تولیدنانو سازگاری با محیط زیستدارد نوعزهوار دوجداره دکوراتیو مقاومدر برابر تغییر رنگ، ...
پروفیل زهوار کلاسیک پروفیل زهوار کلاسیک
شرکت شاهین سازه فجر (ماژول)
نام کسب و کارشرکت شاهین سازه فجر (ماژول)
توضیحاتجزئیات محصول نام برندماژول مبدا کالاایران گواهینامهISO9001:2008, ISO14001:2004, OHSAS18001:2007 روش تولیدنانو سازگاری با محیط زیستدارد نوعزهوار کلاسیک مقاومدر برابر تغییر رنگ، تغییرات جو...
پروفیل فریم بازسازی پروفیل فریم بازسازی
شرکت شاهین سازه فجر (ماژول)
نام کسب و کارشرکت شاهین سازه فجر (ماژول)
توضیحاتجزئیات محصول نام برندماژول مبدا کالاایران گواهینامهISO9001:2008, ISO14001:2004, OHSAS18001:2007 روش تولیدنانو سازگاری با محیط زیستدارد نوعفریم بازسازی مقاومدر برابر تغییر رنگ، تغییرات جو...
پروفیل لوله پروفیل لوله
شرکت شاهین سازه فجر (ماژول)
نام کسب و کارشرکت شاهین سازه فجر (ماژول)
توضیحاتجزئیات محصول نام برندماژول مبدا کالاایران گواهینامهISO9001:2008, ISO14001:2004, OHSAS18001:2007 روش تولیدنانو سازگاری با محیط زیستدارد مقاومدر برابر تغییر رنگ، تغییرات جوی، خش، مواد شیمیای...
پروفیل بازشو کشویی پروفیل بازشو کشویی
شرکت شاهین سازه فجر (ماژول)
نام کسب و کارشرکت شاهین سازه فجر (ماژول)
توضیحاتجزئیات محصول نام برندماژول مبدا کالاایران مقاومدر برابر تغییر رنگ، تغییرات جوی، خش، مواد شیمیایی و اشعه ماوراء بنفش UV عایقآتش، صدا، سرما و گرما سازگاری با محیط زیستدارد گواهینامهISO9001:2...
ثبت نام کنید