شرکت صادراتی ماهان گستر مه ولات
نام کسب و کارشرکت صادراتی ماهان گستر مه ولات
توضیحاتایران با تولید سالیانه حدود 250000 تن پسته مقام اول جهان را از نظر کمیت و کیفیت به خود اختصاص داده است البته آمریکا هم تقریبا سالیانه در همین حد تولید دارد ولی آنچه پسته ایرانی را متمایز کرده است کیف...