شرکت صنایع آشامیدنی چشمه جوشان گلستان
نام کسب و کارشرکت صنایع آشامیدنی چشمه جوشان گلستان
توضیحاتهر قطره از آب آشامیدنی اکسینا از دل رشته کوههای البرز شمالی در منطقه جنگلی تمیشه نشات گرفته است. مزیت اکسینا:  فیلتراسیون :محصولات اکسینا بر اساس فناوری روز دنیا و با استفاده از دستگاههای میکر...