مراوده
چسب چوب ش-۶۰۰ استاندارد ملی ایران چسب چوب ش-۶۰۰ استاندارد ملی ایران
صنايع شيميايي رزين و چسب شمال
نام کسب و کارصنايع شيميايي رزين و چسب شمال
توضیحاتجزئیات محصول نام برندشرکت صنایع شیمیایی رزین و چسب شمال کاربردساختمان, نجاری مبدا کالاایران خصوصیتاولین چسب چوب با استاندارد ملی ایران بسته بندی در قوطیقوطی ۴۰۰ ،۷۰۰ ، ۷۵۰ گرمی بسته بندی د...
چسب حرارتی برای کیسه خرید و کیسه های کاغذی،شرکت صنایع شیمیایی رزین و چسب شمال-کد ۸۰۶۸ چسب حرارتی برای کیسه خرید و کیسه های کاغذی،شرکت صنایع شیمیایی رزین و چسب شمال-کد ۸۰۶۸
صنايع شيميايي رزين و چسب شمال
نام کسب و کارصنايع شيميايي رزين و چسب شمال
توضیحاتجزئیات محصول نام برندشرکت صنایع شیمیایی رزین و چسب شمال کاربردسایر,بسته بندی طبقه بندی(چسب حرارتی (هات ملت مبدا کالاایران کاربردکیسه خرید، کیسه های کاغذی بسته بندی در کیسهکیسه ۲۰ کیلویی ...
چسب حرارتی بمنظور صنایع بسته بندی کارتن و جعبه مهر و موم-شرکت صنایع شیمیایی رزین و چسب شمال-کد ۸۰۶۵،۸۰۴۵ چسب حرارتی بمنظور صنایع بسته بندی کارتن و جعبه مهر و موم-شرکت صنایع شیمیایی رزین و چسب شمال-کد ۸۰۶۵،۸۰۴۵
صنايع شيميايي رزين و چسب شمال
نام کسب و کارصنايع شيميايي رزين و چسب شمال
توضیحاتجزئیات محصول نام برندشرکت صنایع شیمیایی رزین و چسب شمال کاربردسایر,بسته بندی طبقه بندی(چسب حرارتی (هات ملت مبدا کالاایران کاربردصنایع بسته بندی کارتن و جعبه مهر و موم بسته بندی در کیسهکیسه...
چسب مخصوص صحافی-شرکت صنایع شیمیایی رزین و چسب شمال کد:ش-۱۰۰ چسب مخصوص صحافی-شرکت صنایع شیمیایی رزین و چسب شمال کد:ش-۱۰۰
صنايع شيميايي رزين و چسب شمال
نام کسب و کارصنايع شيميايي رزين و چسب شمال
توضیحاتجزئیات محصول نام برندشرکت صنایع شیمیایی رزین و چسب شمال کاربردسایر طبقه بندیسایر چسب ها مبدا کالاایران کاربردچسب مخصوص صحافی بسته بندی در دبهدبه ۴، ۱۰، ۲۱.۵ کیلویی کدش-۱۰۰ [{moravede}...
چسب چوب صادراتی خزر مخصوص صادرات شرکت صنایع شیمیایی رزین و چسب شمال چسب چوب صادراتی خزر مخصوص صادرات شرکت صنایع شیمیایی رزین و چسب شمال
صنايع شيميايي رزين و چسب شمال
نام کسب و کارصنايع شيميايي رزين و چسب شمال
توضیحاتجزئیات محصول نام برندشرکت صنایع شیمیایی رزین و چسب شمال کاربردساختمان, نجاری مبدا کالاایران خصوصیتچسب چوب تولید مخصوص صادرات بسته بندی در قوطیقوطی ۷۰۰ گرمی بسته بندی در سطلسطل ۳، ۸، ۱۷ کیل...
ثبت نام کنید