شرکت صنایع غذایی دشت سیلا خور زاگرس
نام کسب و کارشرکت صنایع غذایی دشت سیلا خور زاگرس
توضیحاتفروش نمک بسته بندی شده یک کیلویی با برند الاند تک   نمک یددار تصفیه شده چیست؟ نمک تصفیه نمکی است که در آن ناخالصی های نامحلول مانند فلزات سنگین و همچنین ناخالصی های محلول مانند آهک، شن و ماس...