شرکت صنایع غذایی گلشاد مشهد
نام کسب و کارشرکت صنایع غذایی گلشاد مشهد
توضیحاتپودر آب پنیر سفید و رنگی شیذر محصولی از شرکت صنایع غذایی گلشاد مشهد است که جزء محصولات طعم دهنده بوده و در انواع زیر تولید میشود: پودر آب پنیر سنتی (سفید و رنگی) پودر آب پنیر یواف (پرمیت) (سفی...