شرکت صنعتی اسانس ایران
نام کسب و کارشرکت صنعتی اسانس ایران
توضیحاتاسانس مجاز خوراکی پرتقال كاربردهای زيادی درصنايع مختلف بخصوص صنايع بهداشتی و غذايی مانند اضافه شدن به نوشيدنی هاي گازدار، بستنی، كيك ها، خوشبوكننده های هوا و عطرها دارند. مشخصاتی که اسانس مجاز خوراکی...