شرکت طراحی و مهندسی یگانه سازان
نام کسب و کارشرکت طراحی و مهندسی یگانه سازان
توضیحاتپیراهن سیلندر به صورت يونيك هست و هر شركتی قابليت توليد آن را ندارد. شرکت طراحی و مهندسی یگانه سازان در زمینه تولید و بازسازی لاینرهای لکوموتیو فعالیت مینماید. این شرکت تاکنون بیش از یک هزار لای...