شرکت عام تکاپو
نام کسب و کارشرکت عام تکاپو
توضیحاتدستگاه ردیف کن بطری مدل Contiline 200 کاربرد دستگاه ردیف کن بطری : ماشین ردیف کن بطری و ظروف در کلیه خطوط بسته بندی (نوشابه، دوغ، آب معدنی، روغن مایع) و همچنین خطوط بسته بندی شوینده ( مایع ظرفشویی...