شرکت فرآورده های غذایی زرینه طعم
نام کسب و کارشرکت فرآورده های غذایی زرینه طعم
توضیحاتزیتون شور پسند در نتیجه فراوری با کیفیت ترین زیتون های مناطق شمال ایران می باشد که بعد از دریافت و تلخی زدایی درجه بندی و سورتینگ می شوند و در ادامه در ظروف غیر قابل نفوذ بسته بندی و پاستوریزه می گردن...