شرکت فرآورده های گوشتی آرمن
نام کسب و کارشرکت فرآورده های گوشتی آرمن
توضیحاتاستیک با 97% گوشت مرینت و گریل شده آرمن محصولی از شرکت فرآورده های گوشتی آرمن میباشد. استیک (Steak)، به قسمتی از گوشت راسته گاو گفته میشود که دارای رگه‌ هایی از چربی است و یکی از خوشمزه ترین و محبو...