شرکت فرآوری ماهی جزیره
نام کسب و کارشرکت فرآوری ماهی جزیره
توضیحاتشرکت فرآوری ماهی خشک جزیره دارای سابقه چندین ساله در حوزه فرآوری انواع ماهی خشک شده و ماهی تازه جهت مصارف خوراکی و صنعتی در جنوب کشور و استان هرمزگان فعالیت خود را برای فرآوری ماهی خشک جهت تولید محصول...