شرکت فرانه سپهر گیتی
نام کسب و کارشرکت فرانه سپهر گیتی
توضیحاتنشاسته سیب زمینی خوراکی بسته بندی شده یکی از نشاسته های رایج، نشاسته سیب زمینی است و همانگونه که از نامش پیداست از سیب‌ زمینی گرفته می‌ شود. نشاسته چیست؟ نشاسته ماده‌ای بی‌ بو و بی‌ مزه است که از...