شرکت فلامک ماشین
نام کسب و کارشرکت فلامک ماشین
توضیحاتدستگاه زمین شوی صنعتی بطور کلی دارای قابلیت شستشوی زمین، جمع آوری آب کثیف ایجاد شده و خشک کنی بطور همزمان میباشد. بخش های مختلف زمین شوی صنعتی CT160BT95 شناور مخزن داراى شناور در هر دو مخ...