شرکت قارچ شیراز
نام کسب و کارشرکت قارچ شیراز
توضیحاتقارچ بلانچ شده : جهت نگهداری طولانی مدت قارچ خوراکی, فرآیند آنزیم زدایی روی آن صورت میگیرد که به اصطلاح به آن بلانچ کردن می گویند. شرکت قارچ شیراز محصولات با اندازه های مورد نیاز مشتری را انتخاب کر...