شرکت قارچ یکتای سپاهان
نام کسب و کارشرکت قارچ یکتای سپاهان
توضیحاتقارچ دکمه ای تولید شده در شرکت قارچ یکتای سپاهان با برند تجاری نامی تک در دو بسته بندی ارائه میشود. در سال 1383 مزرعه پرورش قارچ شماره دو با ظرفیت تولید سالیانه 400 تن قارچ شروع به کار نمود. هم ...