شرکت لبنیاتی،بهداشتی و درمانی شتر آسایش
نام کسب و کارشرکت لبنیاتی،بهداشتی و درمانی شتر آسایش
توضیحاتکشک شتر آسایش سازان یکی از فرآورده های فرعی شیر شتر است که به روش سنتی و برخلاف کشک گاو یا گوسفند، بدون جوشاندن قبل از شکل گیری دوغ شتر از ماده ای که روی شیر شتر بسته میشود تهیه میگردد. این کشک با ...