شرکت لوله و قوطی اصفهان
نام کسب و کارشرکت لوله و قوطی اصفهان
توضیحاتابعاد لوله داربست ضخامت : ۲ میل یا ۱۴ کیلویی ، ۲.۵ یا ۱۷ کیلویی ، ۳ میل یا ۲۰ کیلویی ،...