شرکت مدالیون
نام کسب و کارشرکت مدالیون
توضیحاتفروش ظروف تک پرس و دو پرس فومی بسته های 300 عددی با برند مدالیون ظروف فومی به ظروف اسفنجی هم معروف هستند و در تمام مراکز عرضه مواد غذایی پخته شده ارائه می گردد. ظروف این شرکت چون به لحاظ اندازه از ...