شرکت مفرشو
نام کسب و کارشرکت مفرشو
توضیحاتفروش انجیر دست چین شیراز خواص درمانی انجیر   انجیر از نظر طب قدیم ایران ، گرم و تر است . انجیر، قند زیادی دارد. 50 درصد انجیر خشک را قند تشکیل می دهد. همچنین منبع خوبی از پتاسیم ، منیزیم ...