شرکت مهندسی بازرگانی پایا تندیس
نام کسب و کارشرکت مهندسی بازرگانی پایا تندیس
توضیحاتشرکت پایا تندیس قرن وارد کننده و نماینده انحصاری چمن مصنوعی تنگیت هلند و بافته شده در کمپانی ترکیه دارای کلیه استانداردها و تاییدیه های جهانی فروش به همراه نصب و اجرای زمین های ورزشی شامل زمین چمن م...