شرکت مهندسی سپهر آریا آزما
نام کسب و کارشرکت مهندسی سپهر آریا آزما
توضیحاتعرضه کننده انواع محصولات عایق الیاف سرامیک (سرامیک فایبر) شامل پنبه عایق فله، پتوی عایق، مدول، کاغذ(پیپر)، برد (تخته)، انواع پارچه و طناب و سایر منسوجات، آجرهای عایق سبک و بلوک های سقفی کوره، ملات و س...