شرکت مهندسی فوادصنعت
نام کسب و کارشرکت مهندسی فوادصنعت
توضیحاتشرکت مهندسی فوادصنعت سپاهان با بومی سازی تکنولوژی تولید فیلترهای ضدگرفتگی از نوع وی وایر wedge wire آماده پذیرش سفارشات و تامین نیاز صنایع در این خصوص می باشد. در حال حاضر تولید فیلترهای لوله ای از قط...