آگهی های فروش
نام کسب و کارآگهی های فروش
توضیحاتشرکت کارخانه کارتن سازی میهن (سهامی خاص) در زمینه تولید ورق کارتن به منظور تامین نیاز روزافزون صنعت بسته بندی کشور در سال 1341 شمسی تاسیس گردید. کارتن سازی میهن با بکارگیری پیشرفته ترین تکنولوژی و ...