شرکت میهن کاکتوس
نام کسب و کارشرکت میهن کاکتوس
توضیحاتبذر کاکتوس واتریکانا گوینتری بسیار زیبا و کمیاب. این نوع کاکتوس در سنین بالا یال‌هایبسیار زیبایی در می‌آورد. بذر این کاکتوس دارای قوه نامیه بالایی می‌باشد. نام علمی: vatricania guentheri آموزش ک...