مراوده
نانو مستربچ زیست تجزیه پذیر نانو مستربچ زیست تجزیه پذیر
شرکت نانو بسپار فکور
نام کسب و کارشرکت نانو بسپار فکور
توضیحات" نانو مستربچ اکسازیست تجزیه پذیر" (همراه با گارانتی عملکرد) قوی ترین و موثرترین افزودنی تجزیه پذیر کننده با کمترین درصد مصرف / تجزیه صد درصدی پلیمر در کمتر از یکسال به آب و دی اکسید کربن که نها...
نانو مستربچ زیست تجزیه پذیر نانو مستربچ زیست تجزیه پذیر
شرکت نانو بسپار فکور
نام کسب و کارشرکت نانو بسپار فکور
توضیحات"نانو مستربچ اکسازیست تجزیه پذیر" (همراه با گارانتی عملکرد) قوی ترین و موثرترین افزودنی تجزیه پذیر کننده با کمترین درصد مصرف / تجزیه صد درصدی پلیمر در کمتر از یکسال به آب و دی اکسید کربن که نهای...
کمک فرآیند PPA پلیمری کمک فرآیند PPA پلیمری
شرکت نانو بسپار فکور
نام کسب و کارشرکت نانو بسپار فکور
توضیحاتنـانـو کمک فرآیند پـلـیـمـری (دارای ثبت اختراع) اولین و تنها کمک فرایند نانویی موجود در جهان می باشد که بعنوان یک افزودنی نانو پلیـمری ویژه، جهت بهبود و تکمیل فرایند پلیمرها بالاخص پلی اتیلن، پلی پروپ...
ثبت نام کنید