شرکت نایلون الحجه
نام کسب و کارشرکت نایلون الحجه
توضیحاتفروش صادرات و داخلی نایلون فیلم شیرینگ   فیلم شیرینگ پلی اتیلن یا همان فیلم نایلون شیرینگ از مواد پلی اتیلن سبک در عرض ها و ضخامت های گوناگون بنا به موارد مصرف به صورت رول ساخته میشود. ف...