شرکت نمادین طرح روشن نگار
نام کسب و کارشرکت نمادین طرح روشن نگار
توضیحاتپایه خاموش کننده آهنی با رنگ پودری الکترواستاتیک (نگهدارنده کپسول) جهت نگهداری انواع کپسول دسترسی سریع و آسان جهت انجام عملیات اطفا...