شرکت نيلکوه صحرا
نام کسب و کارشرکت نيلکوه صحرا
توضیحاتماء الشعیر در تامین آب و الکترولیت های بدن نوشیدنی مناسبی است. جو یکی از غلات است که از قدیم به عنوان منبع تامین غذای بشر مطرح بوده است و خود نیز دارای اکثر مواد مغذی موجود در غلات است. ماءالشعی...