شرکت هلیا فوم اشتهارد
نام کسب و کارشرکت هلیا فوم اشتهارد
توضیحاتانواع مختلف لیوان فوم هلیا به صورت زیر می باشد:  لیوان فوم هلیا 300 لب تخت لیوان فوم 500 لب تخت لیوان فوم 500 لب گرد کاسه فوم هلیا 350 فنجان فوم هلیا لیوان فوم 150 سی سی لیوان ف...